Test Nhanh Covid-19 Panbio

Liên hệ để báo giá

  • Hãng sản xuất: Abbott – Hàn Quốc. (được cấp phép lưu hành tại Việt Nam).
  • Quy cách: Hộp 25 test.
  • Đơn vị tính: Test.

Phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.